שם המוצר: קטגוריה: תת קטגוריה: מחיר: אזור: סוג פעולה: תאריך:
רב מודד אישי FLUKE 101 שונות שונות 349 פ"ת והסביבה מכירה 23.01.2020
מוכר: יהודה
אזור:
פ"ת והסביבה
טלפון:
6323266-03
טלפון 2:
-03
הערה:
רב מודד אישי FLUKE 101 חדש V AC (40-500Hz) Range 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V Resolution 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V Accuracy 3.0%±3 digit 1.0%±3 digit V DC Range 6.000 V 60.00 V 600.0 V Resolution 0.001 V 0.01 V 0.1 V Accuracy 0.5%±3 digit Resistance Ohms Range 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ Resolution 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ Accuracy 0.5 %±3 digit 0.5 %±2 digit 0.5 %±2 digit 0.5 %±2 digit 0.5 %±2 digit 1.5%±3 digit Capacitance Range 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 100.0 μF Resolution 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF Frequency (10 Hz – 100 kHz) Range 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz Resolution 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz Duty Cycle Range 0.1 % to 99.9 % Resolution 0.1 %
פרטים נוספים:
  • אזור: פ"ת והסביבה
  • מצב:
ללא שם
הדפסה
הדפס
חזור
חזור